Certificaat van echtheid

Eerst is het goed om te weten wat een echtheidscertificaat eigenlijk is. Een certificaat van echtheid is een schriftelijke verklaring van echtheid. Dat houdt in dat degene die het certificaat uitschrijft ervan overtuigd is dat het om een schilderij gaat zoals op het echtheidscerticaat staat vermeld. Bij een schilderij betekent het dat de maker van het echtheidscertificaat schriftelijk bevestigd dat hij overtuigd is van het feit dat het een origineel door de genoemde kunstenaar gemaakt schilderij betreft. Daarom is het belangrijk dat duidelijk is wie de persoon is die het echtheid certificaat uitgeschreven heeft. De kennis van degene die een echtheidscertificaat uitschrijft is van cruciaal belang voor de 'waarde' die aan het echtheidscertificaat gegeven mag worden, m.a.w. een certificaat van een expert op het gebied van bekende kunstenaars zegt veel meer dan een certificaat van iemand die algemeen gespecialiseerd is en niet specifiek in het werk van de bekende kunstenaars. Het werk van de door ons aangeboden kunstenaars kunnen we vaak vergezellen van een foto van de kunstenaar samen met zijn kunstwerk. Alsook een handtekening van de schilder en zijn opdrachtgever.

Recente Werken